Vol 7, No 6 (2016)

Jun

Table of Contents

Review Article

Mohammad Akhoondzadeh Haqiqi, Nadia Pourmoshir, Ali Hosseini Bereshneh
 
Abstract [174 Views] |  PDF   [291 Downloads] |  Page No:251-256
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3269

Original Research Articles

Sangeeta Gupta, Gaurav Gupta
 
Abstract [81 Views] |  PDF   [76 Downloads] |  Page No:257-261
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3247
Sucharitha Annam, Roshni Bajpe
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [63 Downloads] |  Page No:262-264
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3301
Deepika Verma, Ratnamala Thakur, Sunita Mishra, Abhyuday Verma, Pooja Bansal
 
Abstract [62 Views] |  PDF   [60 Downloads] |  Page No:265-266
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3344
Md Jamil, P K Bhattacharya, Md Yunus, C J Lyngdoh, Akash Roy, K K Talukdar
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [66 Downloads] |  Page No:267-269
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3356
Nithyalakshmi Jayakumar, Muthukumar S, Mohanakrishnan Kandasamy
 
Abstract [67 Views] |  PDF   [53 Downloads] |  Page No:270-273
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3325
Abhay Kumar Pandey
 
Abstract [57 Views] |  PDF   [60 Downloads] |  Page No:274-277
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3367
Veerabhadra Goud G K, M.A. Rahman, Sudha Patil
 
Abstract [99 Views] |  PDF   [149 Downloads] |  Page No:278-280
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3371
Dr. Rashmi N Ronghe, Dr. Neha A Gotmare, Dr. Shraddha Kawishwar
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [124 Downloads] |  Page No:281-285
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3330
Leena Ingale, Sheetal Dalal, Santosh Ingale, N. G. Tirpude, A. S. Tarkase, Manik C Gedam
 
Abstract [127 Views] |  PDF   [92 Downloads] |  Page No:286-291
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3419
Ruchi Mishra, Jayesh Pandey, Amresh Kumar Singh, Kusum Jasuja
 
Abstract [177 Views] |  PDF   [59 Downloads] |  Page No:292-297
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3366

Case Report

Rohan Pravinbhai Parikh, Amey Beedkar, Mahendra Maske, Bhavesh Talaviya, Sunil Washimkar, Pradeep Deshmukh, Mukund Deshpande
 
Abstract [89 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:298-299
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3370
Monaliza Lyngdoh, Prasanta Kumar Bhattacharya, Pranjal Phukan, Kalyan Sarma, Chandralekha Baruah, Preeti Jane Picardo, Akash Roy
 
Abstract [79 Views] |  PDF   [65 Downloads] |  Page No:300-301
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3341
Dr. Vivek Harihar, Vaibhav Bhadbhade, Paparaja Murthy
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:302-305
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3359
Mubeen Khan, Suman B, Akriti Agrawal
 
Abstract [73 Views] |  PDF   [130 Downloads] |  Page No:306-309
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i6.3354