Vol 3, No 8 (2012)

Aug

Table of Contents

Letter to editor

CLINICAL FEATURE OF SEROLOGICALLY NEGATIVE DENGUE CASES AT DAVANGERE, KARNATAKA
VinodKumar Chickmagalure Shivaswamy, N. K. Kalappanvar, K. G. Basavarajappa, Sanjay D, Chandrasekhar G
 
CLINICAL FEATURE OF SEROLOGICALLY NEGATIVE DENGUE CASES AT DAVANGERE, KARNATAKA [48 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:611-612
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.713

Review Article

Vidyadhar B Bangal, Kunaal K Shinde, Satyajit P Gavhane
 
Abstract [101 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:613-617
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.695

Original Research Articles

Lata Mallappa Mullur, Jyoti P Khodnapur, Shrilaxmi C Bagali, Manjunatha R Aithala
 
Abstract [92 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:618-621
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.568
Dr. Shireen Quadri, Dr. Salim Dhundsi
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [29 Downloads] |  Page No:622-625
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.510
Arati P Rao, Prashanth Mohan B H, Ganaraja B, Ramesh Bhat
 
Abstract [76 Views] |  PDF   [29 Downloads] |  Page No:626-628
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.688
Gouher Banu Shaikh, Anita Anand Deshpande, Pallavi S Kanthe, Lata Mullur, Manjunatha Aithala
 
Abstract [69 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:629-631
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.603
Sonu Ajmani, Anupama V. Sharma, Nayanatara Arun Kumar, Vishnu Sharma, Ganaraja B, Sheila R Pai
 
Abstract [101 Views] |  PDF   [74 Downloads] |  Page No:632-636
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.694
Ganesh Draupad Ghuge, Rahul Zine, Mukund R. Mogrekar
 
Abstract [73 Views] |  PDF   [66 Downloads] |  Page No:637-639
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.693
Mudassir Mirza, Lakshmi A.N.R.
 
Abstract [188 Views] |  PDF   [176 Downloads] |  Page No:640-644
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.542
Anita Deshpande, Sumangala Patil, Manjunatha Aithala, Shrilaxmi Bagali, dr gouher banu sheikh
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [34 Downloads] |  Page No:645-647
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.606
Anita Teli, Shrilaxmi Bagali, Manjunatha Aithala
 
Abstract [111 Views] |  PDF   [59 Downloads] |  Page No:648-652
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.609

Case Report

Vidyadhar B Bangal, Kunaal K Shinde, Satyajit P Gavhane, S K Borawake, Chandaliya R M
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [89 Downloads] |  Page No:656-659
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.697
Usha Kumar Mahesh, Balasaheb Ramling Yelikar, Pankaj Pande, Mahesh Patil
 
Abstract [57 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:660-662
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.649
Gurucharan Singh, Vijay P Agrawal, M Basavarajappa, M Manohar
 
Abstract [86 Views] |  PDF   [61 Downloads] |  Page No:653-655
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v3i8.487