Vol 7, No 8 (2016)

Aug

Table of Contents

Original Research Articles

Chavi Sehgal, Rachna Chaurasia, Roopesh Kumar, Sharad Srivastava
 
Abstract [74 Views] |  PDF   [66 Downloads] |  Page No:349-352
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3268
Kinjal Mukeshbhai Badrakiya, Aashna Darshanbhai Shah, Mayur Goradhanbhai Makadia, Vishwal Indravadan Patel, Kinjal Prahaladbhai Patel, Kaushik Salubhai Chaudhari, Haridas Neelakandan Nilayangode
 
Abstract [96 Views] |  PDF   [106 Downloads] |  Page No:353-358
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3496
Siddaraya Hanjagi, Sachin Gudage
 
Abstract [86 Views] |  PDF   [81 Downloads] |  Page No:359-362
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3515
Rashmi Katyal, Arun Singh, H. S. Joshi, Shalini Chandra, Kashmir Singh
 
Abstract [77 Views] |  PDF   [48 Downloads] |  Page No:363-368
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3519
Kumar Shrinivasan
 
Abstract [85 Views] |  PDF   [45 Downloads] |  Page No:369-372
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3521
Kanna Vidya Lakshmi, Mahesh Dhoot
 
Abstract [55 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:373-375
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3522
R S Sood, S Khandalkar, A Sood
 
Abstract [63 Views] |  PDF   [71 Downloads] |  Page No:376-378
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3523
Prasanta Kumar Bhattacharya, Rohan Dnyanoba Tomke, Hiranya Saikia
 
Abstract [132 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:379-382
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3528
Kavita Shalia, Arun Halankar
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [51 Downloads] |  Page No:383-387
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3537
Shashikala V, Alister J Victor, Sonia Rani P. B
 
Abstract [142 Views] |  PDF   [119 Downloads] |  Page No:388-392
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3557
K. Kouser Banu, A. Prathipa, B. Anandarajan, A. Mohamed Ismail Sheriff, S. Muthukumar, J. Selvakumar
 
Abstract [273 Views] |  PDF   [112 Downloads] |  Page No:393-396
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3539
Kumar Shrinivasan, Amit Basu
 
Abstract [71 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:397-401
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3540
Prasad Aparajit
 
Abstract [58 Views] |  PDF   [76 Downloads] |  Page No:402-408
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3585

Case Report

Dr. Mubeen, Manpreet Kaur, Kondajji Ramchandra Vijyalakshmi, Ashwini B. R
 
Abstract [68 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:409-412
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v7i8.3501