Vol 4, No 4 (2013)

Apr

Table of Contents

Review Article

Ravi Ghatnatti, Anita Teli, Shubhankar Bhattacharya, Gautam Sengupta
 
Abstract [103 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:217-221
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.314
Dr. Mitesh N. Suthar, Dr. Amita K. Mevada, Dr. Neha H. Pandya, Dr. Kinnar S. Desai, Dr. Vaishali Patel, Dr. Toral Goswami
 
Abstract [113 Views] |  PDF   [53 Downloads] |  Page No:222-226
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.339

Original Research Articles

Suzanne Maria D'cruz, Muthukumar S, Navin Rajaratnam, Anandarajan B
 
Abstract [113 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:227-232
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.341
Prasanna Chandra, Dilutpal Sharma, Akash Gupta, Sowmya MK
 
Abstract [116 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:233-236
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.330
Ravi Kishore Polepalli
 
Abstract [98 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:237-241
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.310
G J Jorwekar, K N Dandekar, P K Baviskar, D K Apturkar, S S Jogdand
 
Abstract [223 Views] |  PDF   [82 Downloads] |  Page No:242-247
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.345
Rajendra Gautam, Anju Acharya, Hari Prasad Nepal, Sony Shrestha
 
Abstract [162 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:248-252
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.302
Jasmin H Jasani, Hetal V Vaishnani, Parul N Vekaria, Dipmala Patel, Yash D Shah, Deval Patel, Nisarg Savjiani, Dhairya Lakhani
 
Abstract [126 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:253-257
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.337

Case Report

Dilip Krishnarao Apturkar, Kundankumar Narayan Dandekar, Gokul Jayawant Jorwekar, Padmakar Kashinath Baviskar, Khilchand Dilip Bhangale
 
Abstract [101 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:258-260
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.332
Vijayraj Patil, Abhishek Vijayakumar, Avinash Vijayakumar
 
Abstract [80 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:261-265
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i4.312