Vol 4, No 6 (2013)

Jun

Table of Contents

Review Article

Md. Fakruddin, Md. Mizanur Rahaman, Monzur Morshed Ahmed, Md. Mahfujul Hoque
 
Abstract [269 Views] |  PDF   [63 Downloads] |  Page No:349-359
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.356
Surekha Tayade, Amardeep Tembare, Anupriya Singh
 
Abstract [110 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:360-365
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.317

Original Research Articles

Danish Anwer, Arun Shankar Karmalkar, R. S. Humbarwadi
 
Abstract [153 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:366-368
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.355
Goma Upadhyay, Prakash Ghimire, Geeta Shakya, Bishnu Prasad Upadhyaya, Sony Shrestha, Shamshul Ansari
 
Abstract [95 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:369-375
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.377
Dr.Hetal V Vaishnani, Dr. Savita H Gadekar, Ms. Samta V Gaur, Dr. Nita A Tanna, Dr. K V Bondre, Dr.A . Gandotra, Dr.G V Shah, Dr.Jasmin H Jasani
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [34 Downloads] |  Page No:376-381
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.382
Hemant Dhongade, A. V. Chandewar
 
Abstract [130 Views] |  PDF   [27 Downloads] |  Page No:382-389
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.405
Dr. Tajudeen Olanrewaju Yahaya, Joy Elizabeth Okpuzor
 
Abstract [495 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:390-396
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.381
Dr.Hetal Chapla, Dr.Nimisha Shah, Dr.Vaishali Parekh, Dr. Ruchi Rani Shah, Dr.J R Patel
 
Abstract [125 Views] |  PDF   [47 Downloads] |  Page No:397-402
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.387
Yap Hui Min, Huzwah Khaza'ai, Mohd Sokhini Abdul Mutalib, Ibrahim Musa
 
Abstract [97 Views] |  PDF   [21 Downloads] |  Page No:403-409
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.386
Rinku Makadiya, Milav Bhavsar, Rita M Shah, Sarita Mangukiya, Bhavita Patel, Jasmin H Jasani
 
Abstract [175 Views] |  PDF   [108 Downloads] |  Page No:410-413
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.390
Asmathulla S., Dr. Ragunathan, Mr. Ramchandar
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [18 Downloads] |  Page No:414-419
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.388
Selvakumar Jagannathan, Suzanne Maria D'cruz, Valarmathy Selvakumar, Vishwanatha Rao Badanidiyur
 
Abstract [116 Views] |  PDF   [68 Downloads] |  Page No:420-424
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.398
Madhusudan Dey, Vanamail Perumal
 
Abstract [80 Views] |  PDF   [48 Downloads] |  Page No:425-429
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.361
Nita A Tanna, Rakesh Siyaram Srivastava, Vilpa Arvindbhai Tanna, Hetal Vithalbhai Vaishnani
 
Abstract [149 Views] |  PDF   [52 Downloads] |  Page No:430-434
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.389
H. J. Dhongade, A. V. Chandewar
 
Abstract [192 Views] |  PDF   [114 Downloads] |  Page No:435-439
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i6.418