Vol 4, No 12 (2013)

Dec

Table of Contents

Review Article

Sabeeha Shafi
 
Abstract [417 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:849-856
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.565

Original Research Articles

Himanshu A Shah, Mrugank Bhavsar, Rama Upadhyaya, Hetal Rathod, Jaishree S. B, Mansi Gandhi
 
Abstract [173 Views] |  PDF   [47 Downloads] |  Page No:857-864
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.555
Jitesh Vilas Keshave, P. S. Ananthan, Asha Landge
 
Abstract [106 Views] |  PDF   [91 Downloads] |  Page No:865-867
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.568
Ajay Kumar S, Chandan V, Rudresh Y. C., Govindaraju H. C., Sidramappa Gouda
 
Abstract [111 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:868-871
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.586
Deepak Shrivastava, Pankaj Gharde, Dhananjaya Sharma, R K Jain, Deepti Bala Sharma, Arjun Saxena
 
Abstract [204 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:872-877
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.577
Nikita Subhash Oza, Narayan Ingole, Nitin Gangane, Anu Namgyal
 
Abstract [121 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:878-885
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.594
Shyamala Kumari, Venugopala D, Sahil K
 
Abstract [80 Views] |  PDF   [42 Downloads] |  Page No:886-888
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.579
T.Nataraja Moorthy, Hairunnisa Bt Mohd Anas Khan
 
Abstract [103 Views] |  PDF   [48 Downloads] |  Page No:889-895
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.595
Jyoti Sharma, Mansi U Gandhi, Mrugank M Bhavsar
 
Abstract [93 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:896-901
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.598
Moazzam Hussain Khan, Kamran Ali
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [60 Downloads] |  Page No:902-908
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.575
Ezejindu D. N, Chinweife K. C., Uloneme G. C.
 
Abstract [139 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:909-913
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.572
Manas Chakravarthy Kanipakam, Karuna Devi R., Adinarayana KPS.
 
Abstract [131 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:914-920
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.593
Deepak Shamrao Khobragade, Lakshmi Rajahamsa A K, T K V Kesava Rao, Pranav Kumar A V R, G R Sreenivas Reddy, M S Potbhare
 
Abstract [127 Views] |  PDF   [54 Downloads] |  Page No:921-932
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.618

Case Report

Debasis Bandopadhyay, Yogesh Rewari, Arundhati Sharma
 
Abstract [193 Views] |  PDF   [33 Downloads] |  Page No:933-936
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.585
Sahil I Panjvani, Minesh B Gandhi, Bhawana R Chaudhari, Garima S Gupta, Garima M Anandani, Ashka H Kodnani
 
Abstract [88 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:937-939
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.583
Dr. Honeypalsinh H Maharaul, Dr. Girish Singla, Dr. Kaushalendra K Vegad, Dr. Nisarg M Savjiani, Dr. Yash Shah, Dr.Jasmin H Jasani, Dr. Sanjay G Vaghani
 
Abstract [124 Views] |  PDF   [34 Downloads] |  Page No:940-942
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.566
Ramakrishnan Krishnamoorthy, Shivaswamy B S, Rajashekara G Babu, Santosh C S
 
Abstract [85 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:943-945
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.552
Ashok R Nayak, Shreepad Kulkarni, Gireesh Paramanna Khodnapur, Vinayak Santosh
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [59 Downloads] |  Page No:946-949
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.590
Soumitra Trivedi, Sunita Arwind Athavale, Sheetal Kotgiriwar, Tej Prakash Sinha, Abu Ubaida Siddiqui
 
Abstract [111 Views] |  PDF   [40 Downloads] |  Page No:950-952
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbar.v4i12.592