Vol 5, No 11 (2014)

Nov

Table of Contents

Original Research Articles

Getiye Dejenu Kibret, Sileshi Workineh Mengestie, Genet Degu
 
Abstract [1943 Views] |  PDF   [128 Downloads] |  Page No:543-547
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.928
Sharath Chandra, Prabhanjana Kattepura Venkatesh
 
Abstract [199 Views] |  PDF   [400 Downloads] |  Page No:548-552
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.932
Jasmin H Jasani, Madhur Modi, Hetal Vaishnani, Bhumika Gharia, Yash Shah, Deval Patel, Rushabh Patel, Vasundhara Bhruguvanshi, Denish Vachhani
 
Abstract [129 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:553-555
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.978
Dr B V Ravi, Dr. Sadaria Roshni Gokaldas, Dr. D R Savithri
 
Abstract [104 Views] |  PDF   [69 Downloads] |  Page No:556-558
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.941
Santosh Balaso Jadhav, Audumber D. Mali, Swapnil H. Rajeghadage, Ritesh S. Bathe
 
Abstract [116 Views] |  PDF   [44 Downloads] |  Page No:559-565
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.980

Case Report

Vinit Gupta, A. T. Tayade, S. K. Kale
 
Abstract [107 Views] |  PDF   [102 Downloads] |  Page No:566-568
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.344
Vijay P Agrawal, Nitin Wasnik, Jitendra Yede, Arpit Gupta
 
Abstract [64 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:569-570
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.929
Anand Rampure Vittal Rao, Anand Kumar P G, Santosh C Gudimani
 
Abstract [212 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:571-572
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.934
Vidyadhar B Bangal, Fernandes Denita, Shravani Chalasani, Kanika Gupta, Pushpanjali Singh
 
Abstract [94 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:573-575
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.936
Nishu Bhandari, Indra Bhati
 
Abstract [64 Views] |  PDF   [41 Downloads] |  Page No:576-579
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.923
Shweta Rana, Shivani Kalhan, Ashok Sangwaiya, Puja Sharma, Sonia Hasija
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [64 Downloads] |  Page No:580-582
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.944
Vidyadhar B Bangal, Fernandes Denita, Chalasani Shravani, Kanika Gupta, Pushpanjali Singh
 
Abstract [81 Views] |  PDF   [73 Downloads] |  Page No:583-585
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbar.v5i11.937