Vol 5, No 1 (2014)

Jan

Table of Contents

Review Article

Safiya Imtiaz Shaikh, Paramesh Suresh Kenchannavar
 
Abstract [104 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:01-04
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.484

Original Research Articles

Raghu Vardhan Reddy Mekala, Sunil Vodela, Hemalatha Gadegoni
 
Abstract [95 Views] |  PDF   [99 Downloads] |  Page No:05-12
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.395
Deepak Kumar Basedia, Birendra Shrivastava, B. K. Dubey, Pankaj Sharma
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:13-18
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.434
Nilesh Pandurangji Tulaskar, Abhay choudhary, Mayur Agrawal
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [58 Downloads] |  Page No:19-21
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.436
Rajalaxmi Kamath, Radhakrishna Nayak, Manjula Shantharam
 
Abstract [146 Views] |  PDF   [39 Downloads] |  Page No:22-24
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.457
Somnath T. Salgar
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:25-27
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.455
Geraldine Monteiro, Subbalakshmi K. N., Sheila R Pai
 
Abstract [79 Views] |  PDF   [30 Downloads] |  Page No:28-30
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.390
Rachael Ununuma Akpiri, Dr Peter I Agi
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [43 Downloads] |  Page No:31-33
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.385
Rajani Sharma, Ujwal Kumar, Nawal Kisore Jha, Shashwati Ghosh Sachan, Shubha Rani Sharma
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:34-37
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.480
Deepa Thomas Kunjumon, Krishnaraj Upadhyaya
 
Abstract [73 Views] |  PDF   [38 Downloads] |  Page No:38-42
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.482
Vinayachandra P H, Viveka S, Sudha M J, Deepak Pradeep
 
Abstract [62 Views] |  PDF   [28 Downloads] |  Page No:43-45
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.481
Dr Anand Rampure Vittal Rao, Dr Santosh C Gudimani, Dr Anand . Kumar, Dr Santosh Patil, Dr Mithun V V, Dr Manjunath S Nekar
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:46-49
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.485
Ezejindu D. N., Chinweife K. C.
 
Abstract [62 Views] |  PDF   [31 Downloads] |  Page No:50-52
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.454
Sayad Abdul Hamid
 
Abstract [57 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:53-55
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.463

Case Report

Mahjabeen Salma, Sudha Madhuri, Nandish Kumar S. J., Karimuddin Abdullah Shaik
 
Abstract [54 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:56-58
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.401
Ravi Prakash, Brij B Kushwaha, Brijesh Pratap Singh
 
Abstract [91 Views] |  PDF   [55 Downloads] |  Page No:59-60
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.456
Soumitra Trivedi, Abu Ubaida Siddiqui, Tej Prakash Sinha, Manisha Barnwal Sinha, Mrithunjay Rathore
 
Abstract [104 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:61-62
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.442
Sushma Sai, Prashant Joshi, Linge Gowda, Dr. Maitri, Shilpa M N
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [116 Downloads] |  Page No:63-65
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.474
Sowmya M.K., Shilpa Dandekeri, Chethan Hegde
 
Abstract [67 Views] |  PDF   [31 Downloads] |  Page No:66-68
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i1.389