Vol 5, No 12 (2014)

Dec

Table of Contents

Review Article

Surekha Tayade
 
Abstract [101 Views] |  PDF   [81 Downloads] |  Page No:719-720
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.754

Original Research Articles

Dr Sameer Arora, Dr Hetal Parikh, Dr shyam karia, Dr neha garg, Dr rama Upadhyaya
 
Abstract [133 Views] |  PDF   [127 Downloads] |  Page No:721-724
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.842
Shyam Pradipkumar Karia, Chinar Patel, Sameer Arora, Neha Garg, Ramaben Upadhyaya
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:725-730
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.847
N. Z. Shah, A. A. Saraogi, H. K. Rehman
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [55 Downloads] |  Page No:731-734
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.850
Neha Garg, Rama Upadhyaya, Hetal Parikh
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [56 Downloads] |  Page No:735-740
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.844
Abdul Raoof Omer Siddiqui, Nikhat Yasmeen, Madhuri Taranikanti, Sanghamitra Panda
 
Abstract [153 Views] |  PDF   [60 Downloads] |  Page No:741-743
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.803
Sunayana Hegde, Norman Mendonca, Sripathi Kamath B, Vinay P G
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:744-747
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.849
Jayamala Annachira Kushalappa, Preethi Bangalore Lakshmanagowda, Shwetha B M, Bharathi C
 
Abstract [146 Views] |  PDF   [61 Downloads] |  Page No:748-750
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.822
Yaseen Mowlana, A. Jamal Abdul Nasser, Karthikeyan R.
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:751-753
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.829
Vijay Bhalavi, Pradeep Deshmukh, Manisha Atram, Kalyan Goswami, Neelam Garg
 
Abstract [67 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:754-757
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.799
Dixit Patel, Rama Upadhyaya, Divya Kheskani, Parth Shah, Nidhi Kapoor
 
Abstract [110 Views] |  PDF   [51 Downloads] |  Page No:758-761
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.855
Ravikanth Onkarappa Gowder, Geeta J. Doppa, Shobha More, Sudhesh Gandham
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [46 Downloads] |  Page No:762-764
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.838
Mohammed Faheem Inamdar, Naresh K.L
 
Abstract [103 Views] |  PDF   [55 Downloads] |  Page No:765-770
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.827
Janardhana Aithala, Dr. Archana Bhakta
 
Abstract [263 Views] |  PDF   [135 Downloads] |  Page No:771-773
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.861
Huzaifa Nazir Tak, Prema Saldanha
 
Abstract [86 Views] |  PDF   [71 Downloads] |  Page No:774-777
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.823

Case Report

Kanika Taneja, Shilpa Garg, Nisha Sharma, Arsh Gupta, Sonia Hasija, Aditi Arora
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [50 Downloads] |  Page No:778-779
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.705
Surekha Tayade, Aparna Wattamwar
 
Abstract [70 Views] |  PDF   [60 Downloads] |  Page No:780-782
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.818
Pankaj Bindusar Palange, Veena Chandrashekar Purandare, Vijaykumar Balkrushna Borade, Atul Nanasaheb Jankar, Anurag Shirish Chavan
 
Abstract [82 Views] |  PDF   [57 Downloads] |  Page No:783-784
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.835
Kaushal Kamlesh Vegad
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:785-787
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.798
Ishaan Shrujal Patel, Rukmangad M. Hapsekar, Ramakant Manolkar
 
Abstract [79 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:788-790
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v5i12.857