Vol 7, No 7 (2016)

Jul

Table of Contents

Letter to editor

Domingo Ly-Pen, Diana Ly-Liu
 
Abstract [78 Views] |  PDF   [14 Downloads] |  Page No:394-395
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3452

Review Article

Mayank M Mahajan, R M Manolkar
 
Abstract [35 Views] |  PDF   [10 Downloads] |  Page No:396-404
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3453

Original Research Articles

Veena M. P., Maheswarappa Gowrakkal, V. Girish Kumar, P.S.P. Gupta, Narayanaswamy M
 
Abstract [48 Views] |  PDF   [9 Downloads] |  Page No:405-409
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3214
Nippa Devi, Sudharani Chintagunta, Geetakiran Arakkal, Sai Krishna Nagula
 
Abstract [40 Views] |  PDF   [9 Downloads] |  Page No:410-413
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3271
Shivprasad Kasat, Unnati Desai, Jyotsna M Joshi
 
Abstract [51 Views] |  PDF   [25 Downloads] |  Page No:414-419
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3409
Shazia Qayum, Rafiq Anjum, Punita Garg
 
Abstract [64 Views] |  PDF   [74 Downloads] |  Page No:420-422
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3412
Vijaya Rajesh Kamble, Kajal R. Mitra
 
Abstract [56 Views] |  PDF   [8 Downloads] |  Page No:423-429
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3421
Ngangom Lilavati, Arup Roy, Elim Marak, Gracy Laldinmawii, H. Rebachandra Singh, Kh. Sulochana Devi
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [32 Downloads] |  Page No:430-434
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3396
Shagun Gupta, Virendra Kumar Gupta, Jitendra Prasad Bhatnagar, Prashant Agrawal, Ankit Agarwal, Sumit Bhatia, Ravi Garg, Kasturi Devatwal, Narbir Singh
 
Abstract [128 Views] |  PDF   [22 Downloads] |  Page No:435-438
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3399
Nathiya S., Rajaram S., Philips Abraham
 
Abstract [50 Views] |  PDF   [26 Downloads] |  Page No:439-446
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3414
Suresh Goyal, Badrilal Meghwal, Bhupesh Jain, Sanjay Mehta
 
Abstract [67 Views] |  PDF   [10 Downloads] |  Page No:447-449
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3425
Zelalem Desalegn, Adane Mihret, Habtamu Bedimo Beyene, Mengistu Yilma, Yimer Seid, Wondmagegn Tamiru, Abebe Ejigu, Wudma Alemu, Abdisa Boka, Yehenew Asemamaw
 
Abstract [175 Views] |  PDF   [35 Downloads] |  Page No:450-456
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3363
Santosh Kumar Deo, BishnuHari Paudel, Rita Khadka, Nirmala Limbu, Deepak Sharma
 
Abstract [84 Views] |  PDF   [7 Downloads] |  Page No:457-462
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3381
Divya Khare, Manali Shah, Abhinav Sathe
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [9 Downloads] |  Page No:463-468
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3435
Rahul Ashok Gosavi, Mr. Tushar Bhabal, Mr. Sandeepan Mukherjee, Dr. Sweta Kothari, Dr. Mira Ramaiya, Dr. Abhay Chowdhary, Dr. Ranjana Deshmukh
 
Abstract [78 Views] |  PDF   [10 Downloads] |  Page No:469-476
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3422
Mary Hazarika Bhuyan, Chang HomThoumoung
 
Abstract [25 Views] |  PDF   [7 Downloads] |  Page No:477-481
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v6i12.2823
Satyam Prakash, Nand Kishore Sah, Khushbu Yadav, Jitendra Kumar Singh
 
Abstract [71 Views] |  PDF   [10 Downloads] |  Page No:482-489
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3465
Pallavi Waghalkar, Nikhil Akude
 
Abstract [60 Views] |  PDF   [12 Downloads] |  Page No:490-494
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3462
Veerabhadra Goud G.K, Sudha Patil, M. A. Rahman
 
Abstract [54 Views] |  PDF   [10 Downloads] |  Page No:495-498
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3464
Sweetline Subha M, Sasidharan Nair M, M. Paul Wilson, Ashabi M, Salini R Varma
 
Abstract [49 Views] |  PDF   [9 Downloads] |  Page No:499-510
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3437
Poorani Gananathan, Aruna Prakasa Rao, Ganesan Singaravelu, Elanchezhiyan Manickam
 
Abstract [63 Views] |  PDF   [13 Downloads] |  Page No:511-519
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3411
Ramit Dey, Piyali Das, Subhradev Biswas, Goutam Banerjee, Sharmistha Ghoshal, Debashis Pramanik
 
Abstract [33 Views] |  PDF   [9 Downloads] |  Page No:520-523
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3441
Reeti Rajan, Devi Gayathri
 
Abstract [45 Views] |  PDF   [16 Downloads] |  Page No:524-528
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3463
Vivek Sharma, Rashid Anjum, Tarun Pratap Singh, Amit Dahiya
 
Abstract [49 Views] |  PDF   [10 Downloads] |  Page No:529-532
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3387
Shraddha Milind Pore, Smita Laxman Gaidhankar, Swapnil Shahaji Jadhav, Santosh K. Naik, Sunita Jaiprakash Ramanand
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [8 Downloads] |  Page No:533-540
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3391
P. S. Uike, S Dudhgaonkar, R. S. Jagdhani
 
Abstract [75 Views] |  PDF   [9 Downloads] |  Page No:541-545
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3482
Shalaka Nellore, Preeti Rustagi
 
Abstract [43 Views] |  PDF   [7 Downloads] |  Page No:546-553
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3483

Case Report

Dr. Sivagami G, Dr. S. Sundar, Dr. Rathika Rai
 
Abstract [32 Views] |  PDF   [8 Downloads] |  Page No:554-557
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijbr.v7i7.3442