Vol 7, No 11 (2016)

Nov

Table of Contents

Review Article

Dr. Rathika Rai, Dr. Surojit Dutta, Dr. Eswaran M A
 
Abstract [58 Views] |  PDF   [9 Downloads] |  Page No:754-759
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3705

Original Research Articles

Farhana Zakaria, Samith Ahmed
 
Abstract [48 Views] |  PDF   [11 Downloads] |  Page No:760-764
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3703
Diwan Mahmood Khan, M. S. Moosabba, I. Venkatakrishna Rao
 
Abstract [106 Views] |  PDF   [12 Downloads] |  Page No:765-770
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3719
Mayank M Mahajan, Ramakant Manolkar
 
Abstract [37 Views] |  PDF   [5 Downloads] |  Page No:771-777
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3707
Anil Kumar, Madan Lal Ajmani, Thomas Heming
 
Abstract [68 Views] |  PDF   [8 Downloads] |  Page No:778-784
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3706
Praveen Kumar, Pankaj Talwar, Surender Mohan
 
Abstract [177 Views] |  PDF   [6 Downloads] |  Page No:785-789
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3738
Joseph Johnson, Binu Abraham, Baburaj Stephenson, Jehangir HM
 
Abstract [117 Views] |  PDF   [7 Downloads] |  Page No:790-794
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3741
Altaf Khan, Ashish Verma, Mujeebu Rahiman, Nischith Dsouza, Rahul Bhargava
 
Abstract [62 Views] |  PDF   [8 Downloads] |  Page No:795-798
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3733
Divya Khare, Rekha Soni
 
Abstract [33 Views] |  PDF   [5 Downloads] |  Page No:799-802
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3735
Manolkar Ramakant, Mayank M Mahajan
 
Abstract [66 Views] |  PDF   [9 Downloads] |  Page No:803-806
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3724
Vrushali Vishal Kulkarni, Poorva Prabhakar Bhave, Ganesh T Shinde, Sundaram Kartikeyan
 
Abstract [72 Views] |  PDF   [4 Downloads] |  Page No:807-810
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3740
Mohammad Faisal, Prithviraj Nistane, Vijaysing Chandele
 
Abstract [46 Views] |  PDF   [7 Downloads] |  Page No:811-814
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3748

Case Report

N. S. Neki, Gagandeep Singh Shergill, Amritpal Singh, Amanpreet Kaur, Sharique Nizami, Amandeep Singh Dhanju
 
Abstract [50 Views] |  PDF   [7 Downloads] |  Page No:815-816
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3660
Ayush Kumar Singh, Hitesh Mangukiya, Ujwal Ramteke
 
Abstract [35 Views] |  PDF   [6 Downloads] |  Page No:817-819
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijbr.v7i11.3712