Vol 2, No 4 (2012)

Jul- Aug

Table of Contents

Review Article

Shweta Suresh Saboo, Priyanka Thorat, Ganesh G Tapadiya, S S Khadabadi
 
Abstract [191 Views] |  PDF   [99 Downloads] |  Page No:91-97
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijpp.v2i4.692

Research Articles

Paul John Peter, Venkatesan M., Yesu Raj J.
 
Abstract [81 Views] |  PDF   [73 Downloads] |  Page No:98-106
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijpp.v2i4.689
Deepinderjeet Singh Joshan, Shruti Rawal
 
Abstract [121 Views] |  PDF   [37 Downloads] |  Page No:107-115
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijpp.v2i4.691
Kuppusamy Asokkumar, Lokeswari Prathyusha Tangella, Muthusamy Umamaheshwari, Thirumalaisamy Shivashanmugam, Varadharajan Subhadradevi, Puliyath Jagannath, Arumugam Madeswaran
 
Abstract [117 Views] |  PDF   [31 Downloads] |  Page No:116-121
  DOI: https://doi.org/10.7439/ijpp.v2i4.705