Vol 4, No 4 (2014)

Oct-Dec

Table of Contents

Review Article

DBS Brashier, Anjan Khadka, Pem Chuki, Ashok Kumar Sharma, A K Gupta, Sushil Sharma, N. Dahiya
 
Abstract [100 Views] |  PDF   [48 Downloads] |  Page No:153-155
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.121
Gaurav Solanki
 
Abstract [149 Views] |  PDF   [109 Downloads] |  Page No:156-157
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.113
Sri ram Anne, Sreya Kosanam, Lakshmi Prasanthi N
 
Abstract [116 Views] |  PDF   [79 Downloads] |  Page No:158-165
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.138
Lakshmi. D, N. Prasanna, Baskar R.
 
Abstract [65 Views] |  PDF   [59 Downloads] |  Page No:166-174
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.137

Research Articles

Dr. Manali Mangesh Mahajan, Dr. Sujata Dudhgaonkar, Dr. Swapnil Narayan Deshmukh
 
Abstract [102 Views] |  PDF   [144 Downloads] |  Page No:175-179
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.120
Vinayak Mahadev Adimule, Sudha Medapa, Adarsha Haraballi Jagadeesha, Padmashree Kulkarni, Lalita Sanjeev Kumar, Prakash Kumar Rao
 
Abstract [114 Views] |  PDF   [77 Downloads] |  Page No:180-185
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.133
Pankti P. Dalwadi, Pragnesh Patani
 
Abstract [122 Views] |  PDF   [117 Downloads] |  Page No:186-193
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.122
Vandana Avinash Badar, Swapnil Narayan Deshmukh, Sanjay Navale, Radha Munje, Anjali Badar
 
Abstract [295 Views] |  PDF   [304 Downloads] |  Page No:194-198
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.125
Swarnalatha Reddy Dugasani, Saleem T.S.M, Sowjanya G., Gopinath C.
 
Abstract [63 Views] |  PDF   [49 Downloads] |  Page No:199-202
  DOI: http://dx.doi.org/10.7439/ijpr.v4i4.135